Beeta-Alaniini

Beeta-alaniini on ainoa luonnossa esiintyvä beeta-muotoinen aminohappo. Beeta-alaniini muuttuu lihaksissa yhdessä histiidin kanssa karnosiiniksi. Karsoniinipitoisuus lisääntyy suun kautta nautittujen lisäravinteiden myötä. Nämä ravinnelisät voivat sisältävää joko suoraan karnosiinia tai beeta-alaniinia, mutta pelkkä histidiinin nauttiminen ei tavallisesti nosta kehon karnosiinitasoja.

Koska beta-alaniinin vaikutus edellyttää histidiinin olemassaoloa, tulee muistaa, että esimerkiksi tiukkaa kasvisruokavaliota noudattavien voi olla syytä huomioida oman ruokavalionsa histidiinin määrä lisäämällä sitä sisältäviä ruoka-aineita aterioihinsa. Myös histidiini – ravintolisiä voidaan käyttää kasvisruokavalion yhteydessä.

Beeta-alaniini toimii karnosiiniksi muodostuttuaan esimerkiksi tehokkaana maitohappojen inhibiittorina. Se myös vaikuttaa kalsium-magnesiumpumpun aineenvaihduntaan positiivisesti, sekä lisää typpioksidin muodostumista. Beeta-alaniini toimii lihaksistossa antioksidanttina nopeuttaen lihasten palautumista. Lisäksi sen on todistettu myös parantavan suorityskykyä. Käytöstä tutkitut tulokset ovat olleet huomattavia, mikä osaltaan on antanut sijaa beta-alaniinin menestymiselle lisäravinnemarkkinoilla.

Karnosiinia on runsaasti eläinproteiineissa. Karsoniini estää solun sisäisen pH:n laskun liian alhaiselle tasolle ja näin parantaa haponkestoa. Karsoniini itsessään ei ole mitenkään uusi löydös, sillä sen olemassaolo on tiedetty yli sata vuotta. Beeta-alaniini puolestaan on vielä lisäravinnetuotteena ja käyttöaineena varsin lyhyen historian omaava, mutta sen suosion kasvu on ollut vakaata saavutettuaan useita hyviä tuloksia tutkimuksissa.

Beeta-alaniini on kreatiinin jälkeen ehkä tutkituimpia ravintoainelisiä ja -aineita. Beeta-alaniinia on testattu mm. useissa yliopistotason tutkimuksissa, ja sen vaikutuksista on paljon positiivisia ja luotettavia tuloksia. Beeta-alaniinia on verrattu jopa kreatiiniin vaikutusteholtaan, ja siitä on tulossa yhä suositumpi urheilijoiden keskuudessa. Lisäravinteen suosiota lisää merkittävästi myös se, että se toimii lajista ja urheilijan tasosta riippumatta. Beeta-alaniinin vaikutukset ovat olleet yhtä tehokkaita liikunnan tasoon, laatuun tai käyttäjän sukupuoleen tai ikään katsomatta.

Tuotteilla ei ole myöskään havaittu huomattavia haittavaikutuksia. Tosin usein mainittu ja käyttäjien keskuudessa tunnettu ”sivuvaikutus”, joka johtuu useimmiten kehon allergisesta reaktiosta valmistetta vastaan on kehon kihelmöinti tai eriasteista kirvelyä eri puolilla kehoa (lihaksistossa). Tätä kutsutaan paresthesiaksi. Paresthesia on yleensä ollut suoraan yhteydessä nautitun annoksen suuruteen. Suuret annokset ovat yleensä laukaisseet tämän reaktion herkemmin kuin pienemmät usein nautitut annokset. Kihelmöinti on täysin vaaratonta, mutta monien mielestä epämukavaa. Tämän vuoksi yleisesti suositaan valmisteen käytön aloittaminen pieninä annoksina annosmäärää voi hiljalleen lisätä.

Kuten kreatiiniakin, myös beeta-alaniinia suositellaan käytettävän nopeasti imeytyvien hiilihydraattien kanssa samanaikaisesti. Voitkin lisätä mm. jauhemuotoista tuotetta palautusjuomaasi tai ottaa tuotteen erillisenä noin 30-60 minuuttia ennen harjoitusta.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: